Privacyverklaring

Mooijer Graphic, gevestigd aan de Eper Veste 108, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mooijer-graphic.nl
+31 (0)6 – 535 546 30

Eper Veste
8161AG Epe

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mooijer Graphic verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit is het geval als jij het contactformulier invult, inschrijft op een mailinglijst, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Persoonlijke) website;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • KvK-nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mooijer Graphic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je naam en e-mailadres die jij invult voor een offerteaanvraag worden enkel gebruikt om een offerte te maken.
 • Bij het invullen van het contactformulier hebben we jouw naam en e-mailadres nodig om een reactie terug te sturen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Mooijer Graphic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast zijn bovenstaande gegevens met daarbij je bedrijfsnaam, telefoonnummer, NAW-gegevens en KvK-nummer noodzakelijk voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mooijer Graphic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Online formulieren

De gegevens die je met het invullen van de formulieren op de website van Mooijer Graphic achterlaat worden binnen 3 jaar na de laatste correspondentie met jou verwijderd.

Klantgegevens

De gegevens die wij verzamelen als je klant bij Mooijer Graphic wordt bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Na het verlopen van die periode worden de gegevens binnen 1 jaar door ons verwijderd.

Bovenstaande termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen komen die aangeven dat de gegevens langer bewaard moeten blijven of beschikbaar moeten zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mooijer Graphic deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mooijer Graphic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mooijer Graphic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mooijer Graphic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting Veiliginternetten.nl.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken zodat we deze kunnen blijven verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Er worden analytische cookies van Google geplaatst, deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. Hieruit kunnen wij niet je persoonlijke gegevens herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooijer Graphic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mooijer-graphic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mooijer Graphic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mooijer-graphic.nl